AA Baldų galerija
AA Baldų galerija - Jūsų namų jaukumui
Salono „AA Baldų galerija“ dovanų čekis

Nustebinkite sau artimus žmones ir padovanokite jiems salono „AA Baldų galerija“ dovanų čekį!

Įkurtuvės, gimtadienis, vestuvės, krikštynos ir dar daug kitų svarbių gyvenimo įvykių, kurių proga ši solidi dovana apdovanotam asmeniui suteiks galimybę pačiam išsirinkti tai, ko labiausiai reikia šeimai ir namams.

Baldų galerija dovanų čekis

Apie dovanų čekį:

- dovanų čekio formatas - 15 x 8 cm,
- aukštos kokybės spausdinimas,
- elegantiškas dovanų čekio dizainas,
- galimybė įsigyti dovanų čekį už Jūsų pasirinktą pageidaujamą sumą nuo 50 € iki 1 000 €.

Kaip įsigyti?

Dovanų čekį galite įsigyti atvykę į baldų saloną "AA Baldų galerija", Tulpių g. 1A, Panevėžys arba paskambinę telefonu +37067546595
Jūsų pageidavimu dovanų čekį nemokamai galime atsiųsti ir įprastu paštu Jums arba dovanų čekio gavėjui.

Kiek laiko galioja?

Salono „AA Baldų galerija“ dovanų čekis galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo datos.


Dovanų čekio bendrosios taisyklės

1. Dovanų čekio bendrosios taisyklės (toliau - Taisyklės) galioja nuo 2018 m. gruodžio mėn. 15 d.
2. Šios Taisyklės nustato UAB „Pauluma“, įm. k. 148430870, platinamų dovanų čekių (toliau - Čekis) sąlygas ir taisykles.
3. UAB „Pauluma“ (toliau - Platintojas / Administratorius) vykdo, administruoja ir koordinuoja Čekių platinimo programą, kurios metu fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau - Pirkėjas) gali atlikti išankstinį apmokėjimą ir gauti tą apmokėjimą patvirtinantį Čekį, kuriuo vėliau gali atsiskaityti už prekes ir paslaugas baldų salone „AA Baldų galerija“, Tulpių g. 1A, Panevėžys.
4. Pirkėjas, įsigydamas Čekį, sutinka su šiomis Čekio naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Čekį ir vėliau perleisdamas tą Čekį kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį Čekio turėtoją) apie šias Čekių platinimo sąlygas ir taisykles.
5. Pirkėjams Čekius parduoda Platintojas.
6. Čekis - tai specialus nustatytos formos blankas, kortelė ar kita patvari laikmena su Čekio informacija, kuri patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia Čekio turėtojui teisę įsigyti Partnerio parduodamas prekes ar paslaugas.
7. Čekyje nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Čekio numeris, Čekio vertė, Čekio galiojimo laikas. Kartu su Čekiu yra pridedami apmokėjimą už Čekį patvirtinantys dokumentai (kasos kvitas arba banko išrašas) ir šios taisyklės. Pirkėjo pageidavimu įrašomas vardas / pavadinimas, kam skirtas čekis.
8. Čekio galiojimo pradžios data sutampa su Čekio pardavimo data.
9. Čekį galima įsigyti baldų salone AA Baldų galerija, Tulpių g. 1A, Panevėžys arba paskambinus telefonu +370 675 46595.
10. Naujai įsigytas Čekis galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.
11. Čekiai parduodami/išduodami pasirenkamos vertės nominalu, kurio sumą pirkėjas gali pasirinkti 1 € tikslumu, nuo mažiausios 50 € iki didžiausios 1000 € sumos nominalo.
12. Išskirtiniais atvejais (vykstant akcijoms ar pan.) gali būti išduoti kitų nestandartinių nominalų Čekiai.
13. Už įsigyjamą Čekį ir už su Čekiu platinimu susijusias papildomas paslaugas atsiskaityti galima grynaisiais pinigais, atliekant išankstinį apmokėjimą, mokėjimo kortele ar kitais Čekių platinimo vietoje naudojamais būdais.
14. Pirkimo dokumentų išrašymo tvarka:
14.1. Perkant Čekį (-ius), PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, išrašomas Čekių priėmimo - perdavimo aktas, kuris pateikiamas Pirkėjui elektroniniu būdu, siunčiant Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjui pageidaujant gauti PVM sąskaitą faktūrą už su Čekių platinimu susijusias prekes bei paslaugas, dokumentai pateikiami tik elektroniniu būdu, siunčiant Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
14.3. Priėmimo - perdavimo aktuose nurodomas įsigyjamų Čekių numeris, kiekis bei suma, PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
15. Čekis nėra grąžinamas ar keičiamas į pinigus.
16. Jei prekės (-ių) / paslaugos (-ų), už kurią (-as) atsiskaitoma Čekiu, kaina yra didesnė nei Čekio nominali vertė, trūkstamą sumą pirkėjas gali primokėti papildomai.
17. Jei prekės (-ių) / paslaugos (-ų), už kurią (-as) atsiskaitoma Čekiu, kaina yra mažesnė nei Čekio nominali vertė, skirtumas negrąžinamas.
18. Atsiskaitant už prekes / paslaugas Čekiu, kartu su juo turi būti pateikiami ir apmokėjimą už Čekį patvirtinantys dokumentai (kasos kvitas arba banko išrašas).
19. Atsiskaičius Čekiu, Čekis yra paimamas ir negrąžinamas.
20. Vienu Čekiu atsiskaityti už pirkinius galima tik vieną kartą. Atsiskaičius, Čekis tampa negaliojančiu.
21. Pardavėjas turi teisę nepriimti Čekio atsiskaitymui, jei šis yra sugadintas, t. y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta ar jo trūksta, ar jis yra kitaip pažeistas, ar neįmanoma perskaityti / nuskaityti Čekio identifikacinio numerio.
22. Grąžinant prekes, už kurias (pilnai ar iš dalies) buvo atsiskaityta Čekiu, Pardavėjas turi teisę tą pinigų sumą, kuri buvo apmokėta Čekiu, klientui sugrąžinti taip pat Čekiu per 7 dienas.
23. Jei Čekis yra sugadintas ir neįmanoma jo identifikuoti, toks Čekis atgal nepriimamas, pinigai už jį negrąžinami, tokio Čekio turėtojui neteikiamos papildomos su Čekių platinimu susijusios paslaugos (Čekio galiojimo pratęsimas, skaidymas, pakeitimas ar kitos paslaugos).
24. Nuo Čekio įsigijimo momento Čekio turėtojas yra pats asmeniškai atsakingas už Čekio saugumą. Čekio turėtojas užtikrina, kad Čekio identifikaciniai duomenys (Čekio numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Čekio identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti Čekį, juo pasinaudoti ir / ar kitaip pakenkti Čekio turėtojo interesams). Čekio turėtojas, sužinojęs, kad jo Čekio identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Čekiais atsiskaitymui arba atlikti Čekio pakeitimą, arba kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas. Nuo Čekio pardavimo / pateikimo Čekio turėtojui (Pirkėjui), Platintojas už Čekio saugumą nebeatsako.
25. Jei Čekio turėtojas pažeidė šias taisykles ir / ar dalyvavo Programoje pažeisdamas LR įstatymus ir / ar užsiėmė veikla, kuri gali būti laikoma sąmoningu kenkimu Platintojui, Administratoriui, Čekių pardavėjui, kitiems Čekių turėtojams, Čekio turėtojo Čekis gali būti anuliuotas ir pinigai negrąžinami, šiam asmeniui gali būti atsisakyta parduoti naujus Čekius ar teikti su Čekių platinimu susijusias paslaugas, apie šį asmenį ir jo veiksmus gali būti pranešama teisėsaugos institucijoms.
26. Šios Čekių platinimo sąlygos ir taisyklės gali būti keičiamos, apie pakeitimus paskelbus ne vėliau kaip prieš 15 dienų tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisyklės.
27. Informacija apie Čekius teikiama: baldų salone „AA Baldų galerija“, Tulpių g. 1A, Panevėžys; internete www.aabaldugalerija.lt/dovana/; telefonu +370 675 46595.
28. Čekio turėtojas ar kitas suinteresuotas asmuo dėl netinkamo Čekių platinimo vykdymo turi teisę pateikti raštišką pretenziją UAB „Pauluma“ adresu: UAB „Pauluma“, Tulpių g. 1A, Panevėžys, Lietuva. UAB „Pauluma“ per 30 dienų išnagrinėja pretenziją ir suinteresuotam asmeniui pateikia atsakymą UAB „Pauluma“ buveinėje, paštu, elektroniniu paštu ar kitu suderintu būdu.


Kontaktai
AA Baldų galerija

Adresas: Tulpių g. 1A, Panevėžys
Koordinatės: 55.728601, 24.345165
+370 45 58 18 62, +370 615 15714
info@pauluma.lt
www.aabaldugalerija.lt
I - V 09:00-18:00, VI 09:00 - 15:00

Rekvizitai
UAB "Pauluma"
Adr. Tulpių g. 1A, Panevėžys
Įm. k. 148430870
PVM mok. k. LT484308716

captcha